Domov

brezdomci.jpgdogodki.jpgotroci_in_mladi.jpgprostovoljci.jpgstarsi.jpgvzd.jpg

O Društvu prostovoljcev VZD

   

Vincencijeva zveza dobrote je mednarodna katoliška laiška organizacija, ki jo je v Parizu leta 1833 ustanovil Frideric Ozanam. Želel je odgovoriti na stisko ljudi tedanjega časa in ostrim nasprotnikom krščanstva pokazati, da naša vera ni mrtva, ampak da živi tudi v dobrodelnosti in javnem življenju.

V Sloveniji se je delovanje organizacije začelo leta 1876 pod imenom Vincencijeva družba, skupine pa so imenovali Vincencijeve konference. Dolgo časa je bila edina zastopnica organiziranega karitativnega dela laikov v Sloveniji.

Tudi v tistem času je bila učinkovita pri lajšanju najrazličnejših stisk. Skrbela je za sirote, materialno in duhovno najbolj obrobne osebe ter se odzivala na konkretne potrebe tistega časa. Med drugim je bila najpomembnejša organizacija pri razdeljevanju pomoči v času ljubljanskega potresa. Po nasilni razpustitvi je prenehala delovati kmalu po koncu druge svetovne vojne.

Leta 1994 je ponovno zaživela. Danes deluje kot Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote. Od leta 2006 ima status humanitarne organizacije. Tudi danes je namen organizacije isti kot v njenih začetkih: odgovoriti na stisko in prebuditi neizkoriščeno moč za delovanje in pričevanje.

V Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote se srečujemo z različnimi skupinami ljudi: otroci, mladi, pari, družine, posamezniki in brezdomci.  Vse več je ljudi, ki ne išče le materialne pomoči, ampak se zanima za druge oblike opore, kot so npr. psihosocialna in terapevtska svetovanja. Opažamo, da imajo sicer na videz zelo različne oblike stisk velikokrat podoben izvor, tj. razpad najbolj intimnih odnosov (družine) in doma. Tudi materialna stiska je mnogokrat posledica osebne in družinske degradacije.

V dolgoletnih izkušenjah dela z brezdomci in drugimi ljudmi v Društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote opažamo, da je izguba materialne varnosti posledica globlje revščine, tj. revščine, ki se kaže v pomanjkanju kvalitetnih odnosov znotraj socialne mreže posameznika. Slednja oblika revščine je bolj prikrita in se zato zdi družbeno manj problematična. A v praksi se izkaže, da lahko posledično preraste v materialno revščino in lahko pripelje celo do samega dna materialne revščine, to je do brezdomstva.

Problem revščine je zato potrebno reševati že v osnovni celici, to je v družini in sicer z ustvarjanjem ljubečih odnosov doma. Dom namreč ni le streha nad glavo, ampak tudi odnosi, ki se prepletajo v naših družinah. Temelj odnosov pa mora biti ljubezen in resnica. Vsi vemo, kako težko je ustvarjati in graditi pristne odnose, a če ta temelj izpustimo in zanemarimo se začne propad.

Vsi naši programi dela z brezdomci, mladimi, družinami in otroki temeljijo na tem spoznanju – razpad doma in vrednot pomeni razpad človeka.

Zato je naše temeljno poslanstvo ustvarjati nov prostor za gradnjo doma, vrednot in dostojanstvo človeka.

Ker se zavedamo, da je problem razpada vrednot in s tem družbe na sploh celosten, je tudi naš pristop dela celosten. Razvili smo več različnih programov, ki vključujejo vse generacije in družbene sloje.